Vyberte stránku

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Toto je znění obchodních podmínek platných od 1.1.2014, které vycházejí ze všeobecných právních předpisů ČR a EU, zejména z aktuálního znění občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákona o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.).

  1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě https://www.atelierjanule.cz/ *). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Informace o prodávajícím

Název: Jana Doskočilová 
Sídlo: Mezilesí 122 
IČ: 05898943

Nejsme plátci DPH
Bankovní spojení: 2901215315/2010
Kontakt: tel. 727837350 e-mail:janule.janule@seznam.cz

Firma je zapsaná u ŽÚ Nové Město nad Metují

Kupní smlouvu lze uzavřít v těchto jazycích: česky.

  1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Objednávku lze zaslat mailem, sdělit telefonicky nebo vytvořit prostřednictvím internetového obchodu bez registrace. Taková objednávka je závazná a jejím odesláním kupující souhlasí s pravidly obchodu včetně dodacích a platebních podmínek, reklamačního řádu a ustanoveních o ochraně osobních údajů.

Podmínkou platnosti internetové objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny.

Na zákazníkem vyplněnou a odeslanou objednávku pošle prodávající automatické potvrzení o doručení objednávky formou e-mailu. Pokud se tak nestane, pravděpodobně nebyla objednávka uložena. V takovém případě nás laskavě kontaktujte.

Po obdržení objednávky dojde k ověření dostupnosti zboží a zákazník je kontaktován (e-mailem nebo telefonicky) k potvrzení závazné objednávky. Zákazník i provozovatel mohou bez udání důvodu nepotvrdit objednávku zboží před jejím konečným potvrzením, ze strany prodávajícího je to zejména z důvodu, že zboží je dlouhodobě nedostupné. O stavu objednávky je zákazník informován a případně je dohodnut další postup.

 

 

  1. Dodací a platební podmínky maloobchodní prodej

Ceny v internetových obchodech https://www.atelierjanule.cz uvedeny nezahrnují poštovné.

Platba za zboží a dopravu je možná buď převodem před zasláním zboží, na dobírku nebo hotově při osobním odběru zboží.

Úhradu ceny zboží provede kupující převodem na účet č. 2901215315/2010
, variabilním symbolem je číslo objednávky kupujícího. Pokud částka nebude do 7 pracovních dnů připsána na účet, bude objednávka zrušena.

Zboží zasílá prodávající vybranou dopravní službou do 3–5 pracovních dnů od obdržení platby, prodávající si vyhrazuje právo delší lhůty ve zvláštních případech, o kterých bude kupujícího informovat e-mailem.

Poštovné Česká pošta:

  • při platbě předem je poštovné 80 Kč
  • při platbě na dobírku je poštovné 120 Kč

Doprava Českou poštou je poskytována zpravidla do 5 pracovních dnů,

Při objednávce nad 1500 Kč je dopravné zdarma.

Výše uvedené ceny dopravy se vztahují pouze na zásilky na území České republiky. Dopravné za hranice České republiky je kalkulováno pro každou zásilku individuálně podle váhy balíku a vzdálenosti přepravy. Pokud chcete znát hodnotu takového poštovného předem, prosím kontaktujte nás na e-mailové adrese: https://www.atelierjanule.cz/ a my ho pro Vás rádi vypočítáme.

V případě poškození zásilky přepravcem je nutné, aby kupující reklamoval závadu u přepravce a sepsal s ním reklamační protokol, nebo poškozenou zásilku nepřevzal. Při převzetí poškozené zásilky prodávající za její reklamaci u přepravce nepřebírá zodpovědnost a neodpovídá ani za případné poškození jejího obsahu. 
Osobní odběr zboží je možný pouze po předchozí písemné dohodě s prodávajícím.

  1. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne převzetí zboží.

Kupující musí o vrácení zboží předem prodávajícího informovat písemně (e-mailem či průvodním dopisem). Nepoškozené zboží v kompletním stavu bez známek užívání nebo opotřebení je kupující povinen zaslat zpět spolu s uvedením čísla objednávky a čísla účtu. Náklady za dopravu zpět hradí kupující, prodávající si vyhrazuje možnost odmítnout převzetí zásilky zaslané na dobírku. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

V případě nesplnění podmínek pro odstoupení od smlouvy je zboží neprodleně odesláno zpět zákazníkovi.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

V případě opakovaných vracení zboží jedním kupujícím si prodávající vyhrazuje právo kupujícímu po předchozím písemném upozornění další zboží nezasílat.

  1. Záruka

Záruční doba je 24 měsíců. Reklamaci posuzuje prodávající a řeší ji standardním postupem daným platnými zákony. Záruka se vztahuje na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodborným zásahem, vnějšími vlivy (agresivní prostředí, náraz, nešetrné zacházení), opotřebení věci jejím obvyklým užíváním.

Reklamované zboží s popisem závady kupující zašle na adresu prodávajícího spolu s dokladem o nákupu (účtenka). Prodávající si vyhrazuje možnost odmítnout převzetí zásilky zaslané na dobírku. Reklamaci prodávající vyřídí v zákonné lhůtě. 
Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy na www.coi.cz.

  1. Ochrana osobních údajů

Kupující má právo zažádat o vymazání osobních údajů, vymazání je provedeno na základě písemné žádosti kupujícího (e-mailem či dopisem na adresu prodávajícího).

Veškerá osobní data kupujícího jsou zpracovávána v rozsahu nutném pro vyřízení objednávky a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v aktuálním znění. Tato data jsou bezpečně uložena a nejsou poskytována třetím osobám mimo jejich nezbytného sdělení společnosti zajišťující doručení a platební styk, a to pouze za účelem nutným k vyřízení objednávky kupujícího. Údaje o nákupech (objednávky) jsou shromažďovány za účelem vyřizování reklamací a ke zpětné kontrole účetních dokladů. Informace o kupujícím a o jeho objednávkách jsou ukládány v zabezpečené databázi a nejsou poskytovány třetím stranám, mohou být využity pro vlastní marketingové aktivity prodávajícího.